Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

OTEST – „Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych”

Czas realizacji projektu: 07. 2014 – 07. 2018

Projekt realizowany jest w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR).

Konsorcjum:

 • Astri Polska (lider)
 • Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Lotnictwa

Celem projektu jest opracowanie systemu do pomiarów pól przemieszczeń/odkształceń w płaszczyźnie i poza płaszczyzną, jak również wyznaczenie mechanicznych parametrów badanych materiałów. System będzie składał się z dwóch modułów pomiaru optycznego (a więc bezinwazyjnego), jak również z oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie stałych materiałowych. Takie podejście jest obecnie nazywane metodami numeryczno-eksperymentalnymi (combined numerical-experimental techniques).

System pomiarowy OTEST pozwoli na:

 • badania materiałów anizotropowych;
 • badanie odkształceń na powierzchni materiału, pozwalających na pomiar złożonego stanu odkształcenia;
 • badania propagacji uszkodzeń próbki;
 • badania statyczne oraz zmęczeniowe;
 • możliwość badania próbki umieszczonej w komorze środowiskowej;
 • możliwość pomiaru pól przemieszczeń/odkształceń na obiektach rzeczywistych.

Aspekt sprzętowy realizacji projektu opierał się będzie na:

 • analizie i wyborze optycznych polowych technik badania quasi-płaskich powierzchni;
 • modyfikacji wybranych technik tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w warunkach pomiarowych;
 • opracowaniu projektów optycznych, optomechanicznych i elektronicznych modułów wchodzących w skład systemu OTEST;
 • opracowaniu oprogramowania sterującego systemem OTEST;
 • opracowaniu oprogramowania przetwarzania i analizy danych pomiarowych.

Zastosowania systemu OTEST:

 • badania nieniszczące poparte analizą numeryczną;
 • weryfikacja warunków brzegowych;
 • badanie lokalnych gradientów pól przemieszczeń/odkształceń wynikających z niejednorodności materiałów badanej próbki;
 • badanie mechaniki pękania i propagacji defektów;
 • weryfikacja założeń, wg których tworzony jest dany model teoretyczny lub numeryczny;
 • badanie i analiza elementów wykonanych z danego materiału lub materiałów;
 • wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów.

Rdzeniem systemu OTEST będzie oprogramowanie umożliwiające dokonanie kompleksowych analiz numerycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów. Ponadto łączenie eksperymentalnych oraz numerycznych możliwości analizy materiałów, czyli tworzenie eksperymentalno-numerycznych systemów hybrydowych, pozwala na znaczne zwiększenie zakresu badań niż w przypadku wykorzystania jednej tylko metody.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podziel się wpisem

OTEST – „Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych”

Konsorcjum:

 • Astri Polska (lider)
 • Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Lotnictwa

Celem projektu jest opracowanie systemu do pomiarów pól przemieszczeń/odkształceń w płaszczyźnie i poza płaszczyzną, jak również wyznaczenie mechanicznych parametrów badanych materiałów. System będzie składał się z dwóch modułów pomiaru optycznego (a więc bezinwazyjnego), jak również z oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie stałych materiałowych. Takie podejście jest obecnie nazywane metodami numeryczno-eksperymentalnymi (combined numerical-experimental techniques).

System pomiarowy OTEST pozwoli na:

 • badania materiałów anizotropowych;
 • badanie odkształceń na powierzchni materiału, pozwalających na pomiar złożonego stanu odkształcenia;
 • badania propagacji uszkodzeń próbki;
 • badania statyczne oraz zmęczeniowe;
 • możliwość badania próbki umieszczonej w komorze środowiskowej;
 • możliwość pomiaru pól przemieszczeń/odkształceń na obiektach rzeczywistych.

Aspekt sprzętowy realizacji projektu opierał się będzie na:

 • analizie i wyborze optycznych polowych technik badania quasi-płaskich powierzchni;
 • modyfikacji wybranych technik tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w warunkach pomiarowych;
 • opracowaniu projektów optycznych, optomechanicznych i elektronicznych modułów wchodzących w skład systemu OTEST;
 • opracowaniu oprogramowania sterującego systemem OTEST;
 • opracowaniu oprogramowania przetwarzania i analizy danych pomiarowych.

Zastosowania systemu OTEST:

 • badania nieniszczące poparte analizą numeryczną;
 • weryfikacja warunków brzegowych;
 • badanie lokalnych gradientów pól przemieszczeń/odkształceń wynikających z niejednorodności materiałów badanej próbki;
 • badanie mechaniki pękania i propagacji defektów;
 • weryfikacja założeń, wg których tworzony jest dany model teoretyczny lub numeryczny;
 • badanie i analiza elementów wykonanych z danego materiału lub materiałów;
 • wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów.

Rdzeniem systemu OTEST będzie oprogramowanie umożliwiające dokonanie kompleksowych analiz numerycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów. Ponadto łączenie eksperymentalnych oraz numerycznych możliwości analizy materiałów, czyli tworzenie eksperymentalno-numerycznych systemów hybrydowych, pozwala na znaczne zwiększenie zakresu badań niż w przypadku wykorzystania jednej tylko metody.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program INNOTECH: ścieżka programowa IN-TECH (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Czas realizacji projektu: 07. 2014 – 07. 2018

Kierownik projektu (Instytut Lotnictwa): dr inż. Piotr Kowalczyk

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skip to content