HIGHTRIP to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum koordynowane przez NLR składa się z czterech partnerów. Instytut Lotnictwa weźmie udział w procesie projektowym, zaś firmy P.W. Metrol oraz Szel-Tech w procesie produkcji wspólnie z NLR. Za oprzyrządowanie oraz wyposażenie w aparaturę pomiarową będzie odpowiedzialny NLR, jak również za nadzór oraz opracowanie wyników badań tunelowych, które zostaną zrealizowane we francuskim instytucie ONERA. Projektowany model będzie odpowiadał wymaganiom stawianym przez Leonardo Helicopters.

Celem HIGHTRIP jest projekt, wykonanie oraz przeprowadzenie badań tunelowych modelu statku powietrznego w układzie mieszanym (tiltrotor) rozwijanego przez Leonardo Helicopoters we współpracy z Partnerami ramach programu Clean Sky 2.

Projekt realizowany jest w Instytucie Lotnictwa w Centrum Nowych Technologii.

Kierownik  projektu: inż. Rafał Żurawski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 416
E-mail: rafal.zurawski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2021
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2
Konsorcjum: NLR-STICHTING NATIONAAL LUCHT-N RUIMTEVAARTLABORATORIUM, INSTYTUT LOTNICTWA, SZEL-TECH GRZEGORZ SZELIGA , P.W. METROL DARIUSZ DĄBKOWSKI.

Podziel się wpisem