Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi projektowania silników turboodrzutowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych i zaawansowanych metod chłodzenia”

Cel projektu:

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową polegającej na usłudze projektowania komponentów silnika turboodrzutowego bazującej na wykorzystaniu technologii druku 3D.

Opracowana innowacja stanowić będzie zbiór najlepszych praktyk i znajdzie szerokie zastosowanie w silnikach lotniczych.

Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby rynkowe związane z rosnącym popytem na przewozy lotnicze tj. skróceniem czasu produkcji oraz dostarczeniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Istotną korzyścią dla odbiorców wynikającą z zastosowania technologii przyrostowych będzie również możliwość redukcji masy silnika lotniczego w celu poprawy jego osiągów oraz poprawa żywotności komponentów silnika poprzez redukcję ilości połączeń w modułach silnika.

Kierownik zarządzający oraz kierownik prac B+R projektu w General Electric Company Polska Sp. z o.o.: mgr inż. Tomasz Żochowski

Koordynator projektu po stronie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: mgr inż. Artur Rudnik

Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.03.2022

Instytucja finansująca: Unia Europejska; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Partnerzy: General Electric Company Polska Sp. z o.o. – koordynator, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 8 042 025,95 PLN

Dofinansowanie projektu: 4 763 591,87 PLN

Umowa nr: RPMA.01.02.00-14-b479/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Podziel się wpisem