Kontynuując najlepsze tradycje budowy polskich szybowców zrodził się pomysł na stworzenie wyczynowego szybowca, który mógłby rywalizować w tworzącej się klasie 13,5 metrowej. Szybowiec powstanie w ramach projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła” realizowanego przez firmę Peszke S.C. z Krosna i Instytut Lotnictwa.

Kluczem do sukcesu ma być nowatorska i niestosowana w innych szybowcach konstrukcja skrzydła i technologia wytwarzania struktury kompozytowej zapewniająca najlepszy stosunek masy do wytrzymałości. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie struktury hybrydowej pomiędzy nośnym pokryciem, a konstrukcją wielodźwigarową oraz wielokomorowego kesonu skrzydła, co pozwoli na uzyskanie maksymalnego obciążenia powierzchni nośnej 35 kg/m2, przy masie własnej szybowca wynoszącej zaledwie 130 kg. Parametry te będzie można uzyskać przez zastosowanie włókien węglowych nowej generacji o podwyższonym module Younga oraz technologii utwardzania laminatów w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu prognozowany jest wzrost wytrzymałości właściwej o ok. 25 % w stosunku do współczesnych szybowców.

Doskonałe właściwości aerodynamiczne mają zostać osiągnięte przez zastosowanie konstrukcji szybowca zapewniającej minimalny opór indukowany i interferencyjny, uzyskany przez duże wydłużenie skrzydła (25-30) oraz zastosowanie turbulizatorów sterujących warstwą przyścienną. Profil skrzydła ma zapewniać możliwie płaską biegunową, przy ograniczeniu powierzchni nośnej wynikającej z kategorii sportowej. Dodatkowo, atrakcyjność szybowca zostanie zwiększona ze względu na możliwość dowolnego malowania, która będzie wynikała ze zwiększonej odporności termicznej konstrukcji.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. „Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii”,
Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”,
Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”

Termin realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015.

Koszt projektu: 1.362.527,- zł.

Podziel się wpisem