Tytuł projektu: ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility

Z początkiem roku 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu ASSURED-UAM, koncentrującego się na zdefiniowaniu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację  bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi. Projekt  ASSURED-UAM finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. W skład konsorcjum koordynowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wchodzi siedmiu partnerów. Projekt realizowany jest przez Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Systemów Bezzałogowych Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa weźmie udział w całym procesie tworzenia rekomendacji, pełniąc jednocześnie funkcję lidera zadania drugiego oraz czwartego, mających na celu odpowiednio określenie przyszłych scenariuszy rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej (MMP) oraz zdefiniowanie standardów i rekomendacji dotyczących wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

Celem projektu ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility jest wsparcie miast w procesie uruchamiania operacji bezzałogowvch oraz  ich integracji z miejskimi systemami transportu poprzez zdefiniowanie i dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, decydentom oraz pozostałym zainteresowanym, rekomendacji w odniesieniu do MMP. Proces integracji miejskiej mobilności pionowej wymagał będzie szeregu zmian w sposobie zarządzania transportem publicznym, w logistyce operacji oraz dedykowanej infrastruktury. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed wyzwaniami, takimi jak: sposoby finansowania, planowania (infrastruktury systemów), sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców.

Rezultatem projektu będą przewodniki dotyczące zagadnień związanych z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej dostępne w 8 językach. Zawierać będą:

  • Bazę wiedzy z zakresu polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz możliwości technologicznych
  • Scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, operacyjności, akceptacji publicznej, itp.)
  • Zestaw rekomendacji i standardów koniecznych do spełnienia w procesie wdrażania MMP
  • Wnioski z procesów wsparcia projektów miast zaangażowanych w projekt (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bari oraz Porto).

Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Dziugieł
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 383
E-mail: bartosz.dziugiel[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.06.2020 – 30.09.2022
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Mobility for Growth

Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA (Ł-ILOT), CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA (CIRA), CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (CEiiA), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (ISSNOVA), DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. A R.L. (DTA), GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA (GZM), NEDERLANDS LUCHT – EN RUIMTEVAARTCENTRUM (NRL).

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 101006696 ASSURED-UAM.

Podziel się wpisem