Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites)

0

Tytuł projektu: Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites)

Kierownik projektu: Michał Podkowik

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) obserwacji Ziemi. Celem demonstracji jest pokazanie zdolności operacyjnej i dojrzałości polskich technologii do pozyskania zobrazować w piśmie widzialnych.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Okres realizacji projektu: 01.06.2021–31.05.2025
Całkowity koszt realizacji projektu: 70 159 890,00 PLN
Dofinansowanie projektu w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa: 8 523 331,00 PLN

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 24 stycznia 2023 o 12:00:47 [aktualna wersja] przez Katarzyna Wrona
  • 24 stycznia 2023 o 12:00:45 przez Katarzyna Wrona
  • 24 stycznia 2023 o 09:14:55 przez Katarzyna Wrona