Tytuł projektu: Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites)

Kierownik projektu: Michał Podkowik

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) obserwacji Ziemi. Celem demonstracji jest pokazanie zdolności operacyjnej i dojrzałości polskich technologii do pozyskania zobrazowań w pasmach widzialnych.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Okres realizacji projektu: 01.06.2021–31.05.2025
Całkowity koszt realizacji projektu: 70 159 890,00 PLN
Dofinansowanie projektu w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa: 8 523 331,00 PLN

Podziel się wpisem