Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites)

Tytuł projektu: Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites) Kierownik projektu: Michał Podkowik Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej. W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) […]

Skip to content