FITOEXPORT

0

Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

W ramach realizacji Zadania 2 i Zadania 6 projektu FITOEXPORT, Zespół Projektowy Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa będzie opracowywał i wdrażał sposoby na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej zdrowej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji upraw (detekcji zmian w trakcie trwania cyklu wegetacyjnego), oceny wpływu warunków meteorologicznych na kondycję upraw, weryfikacji warunków wytwarzania materiału siewnego i metod wczesnego wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców.

Lider Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa

Kierownik projektu: dr inż. Janina Butrymowicz, j.butrymowicz[at]piorin.gov.pl

Kierownik Zadania 2 w Instytucie Lotnictwa: mgr inż. Hubert Skoneczny, hubert.skoneczny[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa programu: Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG

Więcej informacji: https://piorin.gov.pl/gospostrateg.

pasek_fitoexport

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 kwietnia 2019 o 11:25:02 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 19 kwietnia 2019 o 11:25:02 przez Joanna Pieniążek
  • 19 kwietnia 2019 o 11:23:16 przez Joanna Pieniążek