Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

FITOEXPORT

Poza szerokim zakresem badań materiałowych zapewniamy możliwość wykonania próbek do wszystkich rodzajów oferowanych przez nas badań wytrzymałościowych, takich jak m.in.:

 • statyczna próba rozciągania, 
 • próby pełzania, 
 • próby udarności, 
 • nisko- i wysokocyklowe badania zmęczeniowe. 

Realizujemy przygotowanie próbek kompozytowych poprzez:

 • cięcie, 
 • szlifowanie, 
 • wiercenie, 
 • klejenie, 
 • kondycjonowanie. 

Oferujemy obróbkę materiałów metalowych i ciężko  obrabialnych, stosowanych między innymi w silnikach lotniczych, takich jak stopy niklu czy tytanu. Próbki wykonywane są w oparciu o normy międzynarodowe (między innymi ASTM) lub zgodnie ze specyfikacją klienta.

Wykonawstwo próbek – wyposażenie

 • uniwersalna szlifierka CNC do wałków – Studer S33,
 • uniwersalna szlifierka kłowa do wałków i otworów RUP 280,
 • szlifierka na płasko FSG 1640 ADII,
 • tokarki CNC Aviaturn 35,
 • tokarka CNC DMG MORI NLX 2000,
 • frezarka CNC FNE 40,
 • drążarka drutowa Mitsubishi BA8,
 • drążarka drutowa z przystawką do otworów startowych ZAP-BP-09d,
 • automat to szlifowania wzdłużnego,
 • sprzęt do kontroli wymiarów i powierzchni.

Wykonawstwo próbek – certyfikaty

Posiadamy kwalifikacje General Electric Aviation w ramach wykonywania próbek do badań monotonicznych (pełzanie, statyczna próba rozciągania) oraz zmęczeniowych (nisko – i wysokocyklowych) zgodnie z wymogami S-400.

Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

W ramach realizacji Zadania 2 i Zadania 6 projektu FITOEXPORT, Zespół Projektowy Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa będzie opracowywał i wdrażał sposoby na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej zdrowej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji upraw (detekcji zmian w trakcie trwania cyklu wegetacyjnego), oceny wpływu warunków meteorologicznych na kondycję upraw, weryfikacji warunków wytwarzania materiału siewnego i metod wczesnego wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców.

Lider Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa

Kierownik projektu: dr inż. Janina Butrymowicz, j.butrymowicz[at]piorin.gov.pl

Kierownik Zadania 2 w Instytucie Lotnictwa: mgr inż. Hubert Skoneczny, hubert.skoneczny[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa programu: Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG

Więcej informacji: https://piorin.gov.pl/gospostrateg.

pasek_fitoexport

Podziel się wpisem
Skip to content