Stabilizacja lotu statków powietrznych jest zapewniana przez złożone systemy sterowania Flight Management Systems (FMS, Systemy Sterowania Lotem), a w szczególności przez układy zwane autopilotami. Są one dosyć kosztowne i nie wszystkie statki powietrzne są w nie wyposażane. Większość statków powietrznych, w tym przede wszystkim samoloty, posiada jednak powierzchnie odciążające/wyważające zwane trymerami. Montowane są zazwyczaj na głównych powierzchniach sterowych: sterze wysokości i sterze kierunku, niekiedy także na lotkach. Podczas prowadzonych badań nad zagadnieniami sterowania lotem samolotów stwierdzono, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość stabilizacji lotu ustalonego samolotu właśnie za pomocą trymerów. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i możliwe do zastosowania w wielu lekkich samolotach Lotnictwa Ogólnego, tzw. General Aviation. Samolot wyposażony w takie urządzenie będzie bezpieczniejszy.

Celem projektu jest zaprojektowanie, budowa i przebadanie układu stabilizacji lotu lekkiego samolotu za pomocą trymerów. Biorąc pod uwagę panujące obecnie tendencje do rozszerzania zakresu ilościowego i jakościowego lotnictwa ogólnego oraz przewidywane nowe zasady wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej w Europie, tego typu system zabudowany na pokładzie samolotów użytkowanych w przyszłości masowo znacznie zwiększy bezpieczeństwo wykonywania lotów oraz dostępność takich środków lokomocji dla użytkowników na najniższym dopuszczalnym poziomie profesjonalizmu.

Projekt jest realizowany wraz z Airbus Poland S.A.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Cezary Szczepański
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 683
E-mail: cezary.szczepanski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 2018-2021
Instytucja finansująca: NCBiR
Nazwa programu: ISSLOT

ISSLOT_unia_574

Podziel się wpisem