Celem projektu jest zaprojektowanie adaptacyjnego systemu podwozia, poprzez opracowanie projektu konstrukcyjnego, przebadanie wybranego rozwiązania i wykonanie innowacyjnego podwozia  zawierającego aktywne elementy tłumiące mające możliwość adaptacji charakterystyki układu do zmiennych zewnętrznych warunków zewnętrznych.

W projekcie zostaną zastosowane rozwiązania z  tłumiącymi głowicami z piezo-aktuatorami ze względu na minimalną masę układu, niezawodność działania oraz bezproblemowe, powtarzalne  napełnianie amortyzatorów –  w porównaniu do rozwiązań z cieczami MRF (MagnetoreologicalFluids).

Zaletą rozwiązania będzie optymalizacja istniejących rozwiązań pod względem podniesienia żywotności elementów podwozia z uwagi na zmniejszenie chwilowych maksymalnych obciążeń dynamicznych układu podwozia w cyklach starto lądowań a tym samym optymalizacja konstrukcyjna rozwiązania mająca na celu zmniejszenie gabarytów i ciężaru elementów konstrukcyjnych podwozia.

Wynikiem projektu będzie demonstracja podwozia wiropłatu z układem adaptacyjnym.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Tywoniuk
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 219
E-mail: andrzej.tywoniuk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: INNOLOT

Podziel się wpisem