Projekt jest realizowany w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Głównym wykonawcą jest Instytut Lotnictwa, realizujący zadanie przy współpracy trzech podwykonawców:

  • Jakusz Sp. z o.o.,
  • WB Electronics,
  • Thales Alenia Space UK.

Celem projektu jest przeprowadzenie licznych prób demonstratora technologii silnika rakietowego typu LAE (Liquid Apogee Engine), przeznaczonego do transportu satelity z niskiej (LEO) na geostacjonarną (GEO) orbitę Ziemi.

Dotychczas wszystkie silniki tego typu stosowały i nadal stosują hipergoliczne materiały pędne: hydrazynę i jej pochodne raz tlenki azotu, będące substancjami silnie toksycznymi. Produkcja i zastosowanie tych materiałów może być do 2020 roku całkowicie zakazane. W obawie przed możliwym przerwaniem łańcucha dostaw na rynku satelitów ESA wraz z europejskim przemysłem kosmicznym intensywnie poszukują rozwiązań w zakresie alternatywnych dla hydrazyny i tlenków azotu  ekologicznych materiałów pędnych oraz związanych z nimi technologii napędowych.

Ekologiczne materiały pędne pozwalają na ograniczenie kosztów przygotowania satelitów do startu poprzez:

  • obniżenie kosztów infrastruktury, w tym zabezpieczeń personelu,
  • ograniczenie czasu, potrzebnego do przeprowadzenia cyklu napełnienia satelity materiałem pędnym.

Nadtlenek wodoru o najwyższej klasie stężenia, którego technologię otrzymywania opracował zespół z Zakładu Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa jest rozważany jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia hydrazyny. W ramach projektu GRACE jest rozwijana technologia zastosowania tej substancji w silniku rakietowym na ciekły dwuskładnikowy materiał pędny.

Celem projektu jest osiągnięcie 3 (w 9-stopniowej skali) poziomu gotowości technologicznej silnika (TRL3). Oznacza to, że napęd zostanie gruntownie zbadany w warunkach laboratoryjnych pod względem uzyskiwanych parametrów pracy w odniesieniu do wartości zakładanych w projekcie. Potwierdzenie uzyskiwania założonych parametrów pracy pozwoli na przejście do kolejnych poziomów gotowości technologicznej.

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Surmacz
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 496
E-mail: pawel.surmacz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 12.01.2015 – 30.04.2018
Instytucja finansująca: ESA (Polish Incentive Scheme)
Nazwa programu: ESA grant
Konsorcjum: Instytut Lotnictwa (koordynator), Jakusz Sp. z o.o., WB Electronics, Thales Alenia Space UK

Podziel się wpisem