Z początkiem lutego 2020 r. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w konsorcjum z PZL Mielec rozpoczął realizację projektu <40L monopropellant tank [MDT40], finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa projektem zajmuje się Zakład Technologii Kosmicznych (Centrum Technologii Kosmicznych), pełniąc jednocześnie rolę koordynatora projektu.

Projekt polega na opracowaniu zbiornika o pojemności <40 litrów na monopropelant (do PDR – TRL4), kompatybilnego ze standardowymi materiałami pędnymi (hydrazyna i dodatkowo nadtlenek wodoru lub LMP-103S). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zgrzewania tarciowego (FSW) do produkcji zbiorników paliwa oraz szczegółowe badanie wykonanych spoin. Proces projektowania, rozwoju i testowania technologii do produkcji zbiornika oraz zgrzewania tarciowego ma na celu zidentyfikowanie technologicznych i projektowych ograniczeń, a w rezultacie obniżenie kosztów produkcji zbiornika w przyszłości. Działanie to umożliwi wprowadzenie konkurencyjnego produktu na rynek europejski.

Zakres projektu obejmuje:

  • przegląd wymagań dotyczących małych zbiorników paliwa,
  • wstępny projekt zbiorników paliwa,
  • badanie technologii wytwarzania,
  • przygotowanie technologii pod dedykowany materiał,
  • produkcję zbiorników ciśnieniowych,
  • testy NDI,
  • testy funkcjonalne, statyczne i zmęczeniowe.

W skład konsorcjum wchodzą Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL Mielec). Planowane działania obejmują przygotowanie dokumentacji produkcyjnej, identyfikację narzędzi AIT oraz projektowanie lub ponowne wykorzystanie istniejącego sprzętu. W ramach projektu PZL Mielec również opracuje procedury kontroli jakości. Podczas testów zaplanowano wykorzystanie technik NDI z rentgenem, ultradźwiękami, testem kontroli ciśnienia i długoterminowym testem szczelności.

Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Sobczak
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 505
E-mail: kamil.sobczak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 02.02.2020 – 31.05.2022
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nazwa programu: ESA – PLIIS
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, PZL MIELEC

Podziel się wpisem