Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Instytuty badawcze i ich rola w środowisku lotniczym jako temat sesji plenarnej na konferencji CEAS

Odbywająca się co dwa lata konferencja CEAS (Council of European Aerospace Societies) po raz kolejny przyciągnęła uwagę inżynierów i ekspertów branżowych z całego świata. To prestiżowe wydarzenie, które odbyło się od 10 do 13 lipca 2023 roku, było 31. edycją konferencji. Koncentrując się na najnowszych osiągnięciach w lotnictwie i kosmonautyce, konferencja CEAS 2023 okazała się […]

Europa będzie dążyć do rozwoju infrastruktury technologicznej dla lotnictwa

W Berlinie zakończyło się spotkanie przedstawicieli europejskich organizacji badawczych w ramach Europejskiego Koła Biur Transferu Technologii (European Technology Transfer Offices Circle, TTO Circle). Jednym z tematów rozmów była inicjatywa dotycząca rozwoju nowej infrastruktury badawczej, która pozwoli prowadzić badania na wyższym poziomie technologicznym. Pomysł wspierają Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badań Naukowych i Innowacji oraz stowarzyszenie EREA, […]

Spotkanie przedstawicieli EREA w Warszawie

W dniach 7-8 czerwca 2022 roku w hotelu Marriott na warszawskim Okęciu odbyło się pierwsze spotkanie naukowców oraz zarządu europejskiego stowarzyszenia instytutów badawczych EREA. Spotkanie miało na celu zwiększenie współpracy pomiędzy inżynierami oraz zainicjowanie wspólnych projektów. Tematem przewodnim rozmów były napędy wodorowe i powiązane technologie. Dwudniowa konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i wiedzy, a także […]

Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa przewodniczącym EREA

EREA General Assembly 2021

Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki przez najbliższe dwa lata będzie przewodniczył działalności EREA (European Research Establishments in Aeronautics). Stowarzyszenie skupia europejskie instytuty badawcze działające w dziedzinie aeronautyki. Decyzję o nominacji ogłoszono 3 grudnia 2021 roku na Generalnym Posiedzeniu Zarządu EREA w Brukseli, gdzie ustępujący przewodniczący, Michel Peters (NLR) przekazał oficjalnie stanowisko dyrektorowi Łukasiewicz – Instytutu […]

EREA Annual Event 2021

EREA Annual Event 2021

1 grudnia 2021 roku w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie wszystkich członków EREA (European Research Establishments in Aeronautics). EREA Annual Event to wydarzenie podsumowujące coroczną działalność stowarzyszenia skupiającego europejskie instytuty badawcze działające w obszarze aeronautyki. W tym roku wśród zaproszonych gości EREA Annual Event znaleźli się: komisarz Rosalinde van der Vlies – dyrektor Clean Planet […]

EREA prezentuje wizję przyszłości lotnictwa cywilnego

1 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie europejskiego stowarzyszenia instytucji lotniczych EREA pt. „Future of Aviation Vision Study Handover”. Wydarzenie on-line zgromadziło ponad 100 uczestników – przedstawicieli wysokiego szczebla europejskiego środowiska lotniczego, w tym reprezentantów z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. W niepewnych czasach pandemii COVID-19, EREA opracowała własną wizję przyszłości lotnictwa cywilnego. Rezultatem, opublikowanym wiosną […]

EREA publikuje raport na temat przyszłości lotnictwa

W ramach prac europejskiego stowarzyszenia instytutów badawczych EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego członkiem jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, została opublikowana pierwsza część raportu pt. „EREA Vision Study – Future Aviation in 2050” (Wizja przyszłości EREA – przyszłość lotnictwa w 2050). Autorką opracowania jest Ligeia Paletti, ekspertka Centrum Lotnictwa Królestwa Niderlandów NLR. Dokument opiera […]

Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa wybrany wiceprzewodniczącym EREA

dr inż. Paweł Stężycki

W dniu 17 listopada 2020, podczas 43. posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa jest członkiem, na stanowisko Vice Chair of EREA Board wybrany został dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki. Decyzja podjęta została jednomyślnie i była wynikiem nominacji dyrektora Stężyckiego za wkład i pracę na rzecz inicjatyw i działalności EREA. […]

25-lecie EREA – podpisanie porozumienia o współpracy

25-lecie EREA | 25th anniversary of EREA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa znalazła się w gronie wiodących instytutów badawczych w dziedzinie aeronautyki i kosmonautyki w Europie sygnujących zobowiązanie wobec Komisji Europejskiej w ramach współpracy EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Członkowie stowarzyszenia odnowili tym samym po 25 latach zobowiązanie do zacieśnienia współpracy w zakresie badań nad rozwojem nowych technologii, […]

EREA Annual Event 2018

EREA Annual Event 2018

3 grudnia 2018 w Brukseli odbył się, jak co roku, EREA Annual Event. Wydarzenie miało na celu przybliżenie działalności i osiągnięć stowarzyszenia European Research Establishments in Aeronautics w danym roku oraz stworzenie okazji do dyskusji i spotkań przedstawicieli i interesariuszy z szeroko pojętego sektora lotniczego oraz reprezentantów jednostek unijnych, t.j. Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. […]

EREA Young Researchers Event – Urban Air Mobility

Photo credit: EREA@CEiiA

Pod koniec sierpnia 2018 w portugalskim instytucie CEIIA w Porto odbył się EREA Young Researchers Event, którego tematem przewodnim było zagadnienie Urban Air Mobility. Wydarzenie to było zaadresowane do młodych naukowców oraz EREA Executive Secretariat i miało, przede wszystkim, za zadanie zapoznać ze sobą młodych pracowników naukowych z instytutów EREA oraz przybliżyć im prace i […]

Spotkanie robocze „Security for Aviation Group” stowarzyszenia EREA

18 kwietnia 2018 roku w Brukseli w siedzibie CLORA odbyło się kolejne spotkanie członków grupy roboczej „Security for Aviation Group” stowarzyszenia EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautic) Unii Europejskiej. Spotkanie dotyczyło europejskiego sposobu ochrony lotnictwa cywilnego (Comprehensive European Approach to the Protection of Civil Aviation). W wyniku prac członków „Security for Aviation” przygotowywany […]

Posiedzenie Rady Nadzorczej EREA Future Sky

W dniu 7 września 2016 w Instytucie Lotnictwa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej programu EREA Future Sky. Program ten jest wspólną inicjatywą badawczą zrzeszonych w EREA instytutów. Założeniem programu jest rozwój i podniesienie jakości sektora lotniczego w Europie, a w konsekwencji gwarancja korzyści dla przemysłu europejskiego.Głównymi filarami programu Future Sky, to tzw. Tweny-four-seven Enablers (TSE) […]

Spotkanie Rady Zarządzczej EREA

W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się 34. Posiedzenie Rady Zarządczej EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics), organizacji non-profit, zrzeszającej europejskie narodowe lotnicze instytuty badawcze, której członkiem jest również Instytut Lotnictwa. Tematyka spotkania dotyczyła europejskich badań i innowacji dla światowego lotnictwa i kosmonautyki do roku 2050. Obrady Rady Zarządczej […]

Europejskie badania i innowacje dla światowego lotnictwa i kosmonautyki do roku 2050

W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się 34. Posiedzenie Rady Zarządczej EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics) organizacji non-profit, zrzeszającej europejskie narodowe lotnicze instytuty badawcze, której członkiem jest również Instytut Lotnictwa. Zapraszamy wszystkich ekspertów z branży lotniczej oraz branż pokrewnych na dwugodzinne otwarte seminarium, na którym zaprezentowane zostaną perspektywy […]

Skip to content