EREA Annual Event 2021

1 grudnia 2021 roku w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie wszystkich członków EREA (European Research Establishments in Aeronautics). EREA Annual Event to wydarzenie podsumowujące coroczną działalność stowarzyszenia skupiającego europejskie instytuty badawcze działające w obszarze aeronautyki. W tym roku wśród zaproszonych gości EREA Annual Event znaleźli się: komisarz Rosalinde van der Vlies – dyrektor Clean Planet w Delegaturze Generalnej: Research and Innovation, Komisji Europejskiej czy szef partnerstwa Clean Aviation – Axel Krein.

W trakcie spotkania odbyła się debata poświęcona partnerstwom europejskim – Clean Aviation oraz SESAR, a także wpływowi partnerstw na rozwój lotnictwa i osiąganie celów ustalonych dla lotnictwa.

Debata moderowana była przez dyrektora Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, Pawła Stężyckiego. Wśród zaproszonych gości byli: Michel Peters – obecny przewodniczący EREA, Axel Krein – dyrektor partnerstwa Clean Aviation oraz Richard Frizon – dyrektor partnerstwa SESAR.

Wynik debaty to pełne wsparcie dla inicjatyw i działalności instytucji badawczych, których rola w rozwijaniu nowych technologii jest ważna i zauważalna przez każde partnerstwo europejskie.

W tym roku, wśród nagrodzonych za swój wkład i pracę na rzecz EREA, znalazł się pracownik Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa – profesor Grzegorz Socha, który odebrał nagrodę za swoją pracę w ramach grupy EREA Aviation Research Group. Profesor Socha działał w ramach EREA ponad 7 lat.

O EREA

Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics (EREA) istnieje od 1994 roku i jest największą, najbardziej wpływową i rozpoznawalną w Europie organizacją zrzeszającą badaczy i naukowców z dziedziny aeronautyki. W jej skład wchodzi 15 najważniejszych instytutów badawczych z Europy. EREA zrzesza grupy ekspertów z dziedzin aerodynamiki, materiałów i struktur, mechaniki lotu, napędu, akustyki, awioniki, testów w locie, modelingu i symulacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, portów lotniczych i wielu innych. EREA jest organizacją non-profit i ma na celu promocję wspólnych interesów zrzeszonych członków, zwiększenie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, większą integrację ich działań w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz w badaniach przestrzeni kosmicznej, a także intensyfikację współpracy EREA z innymi podmiotami z dziedziny aeronautyki – przemysłem i środowiskiem akademickim.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem