1 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie europejskiego stowarzyszenia instytucji lotniczych EREA pt. „Future of Aviation Vision Study Handover”. Wydarzenie on-line zgromadziło ponad 100 uczestników – przedstawicieli wysokiego szczebla europejskiego środowiska lotniczego, w tym reprezentantów z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

W niepewnych czasach pandemii COVID-19, EREA opracowała własną wizję przyszłości lotnictwa cywilnego. Rezultatem, opublikowanym wiosną 2021 roku, jest studium wyszczególniające cztery scenariusze tego, jak może wyglądać przyszłość i jakie mogą być powiązane tematy badawczo-rozwojowe w lotnictwie cywilnym: http://www.erea.org/erea-vision-study-future-aviation-2050.

Zaprezentowany uczestnikom spotkania dokument był przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat przyszłości lotnictwa. Wydarzenie obejmowało także moderowaną dyskusję, do udziału w której zostali zaproszeni:

  • Manuel Heitor, Minister Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego Portugalii,
  • Marian-Jean Marinescu, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Intergrupy ds. Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej
  • oraz Michel Peters, przewodniczący EREA, dyrektor generalny NLR.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem