EREA Annual Event 2018

3 grudnia 2018 w Brukseli odbył się, jak co roku, EREA Annual Event. Wydarzenie miało na celu przybliżenie działalności i osiągnięć stowarzyszenia European Research Establishments in Aeronautics w danym roku oraz stworzenie okazji do dyskusji i spotkań przedstawicieli i interesariuszy z szeroko pojętego sektora lotniczego oraz reprezentantów jednostek unijnych, t.j. Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego.

Każdego roku EREA Annual Event jest uświetniane przemówieniem wysoko postawionych urzędników unijnych. W tym roku przemówienie plenarne wygłosił  przedstawiciel Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczący Sky and Space Intergroup, Marian-Jean Marinescu (Rumunia), który opowiedział m.in. o planach Komisji Europejskiej związanych z przyszłym finansowaniem badań lotniczych w UE.

Prezes EREA, Catalin Nae (INCAS), wręczył również nagrody laureatom konkursu EREA Best Paper Award. W roku 2018, wyróżnienie dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca trafiło kolejno do DLR (Niemcy), ONERA (Francja) i CIRA (Włochy).

Ponadto, podczas wydarzenia miała miejsce ceremonia podpisania dokumentu będącego wspólnym stanowiskiem trzech europejskich organizacji lotniczych ASD-EASN-EREA. Wspólne oświadczenie deklaruje zaangażowanie przemysłu, instytucji badawczych i uczelni w działania na rzecz zwiększenia znaczenia lotnictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i konkurencyjności. ASD, EASN oraz EREA opowiadają się za specjalnym, dobrze finansowanym programem badań i innowacji w dziedzinie aeronautyki. Program taki ma zapewnić właściwą równowagę pomiędzy oddolnymi a odgórnymi badaniami i innowacjami, aby odpowiednio rozwinąć i zademonstrować nowe technologie i innowacje.

Instytut Lotnictwa, który jest członkiem stowarzyszenia od 10 lat, na EREA Annual Event reprezentowali: dyrektor naczelny Paweł Stężycki (członek EREA Board), Agata Wierzbińska (członek EREA Executive Secretariat) oraz profesor Joanna Cygler (pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych).

Podziel się wpisem