dr inż. Paweł Stężycki

W dniu 17 listopada 2020, podczas 43. posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa jest członkiem, na stanowisko Vice Chair of EREA Board wybrany został dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki. Decyzja podjęta została jednomyślnie i była wynikiem nominacji dyrektora Stężyckiego za wkład i pracę na rzecz inicjatyw i działalności EREA. Kadencja rozpoczyna się z początkiem roku 2021 i będzie pierwszą, przyznaną dla Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Jako wiceprzewodniczący, dyrektor Paweł Stężycki będzie reprezentował stowarzyszenie EREA, a także nadzorował wynik prac w grupach zadaniowych.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ale chcę podkreślić że to także efekt wspólnej pracy całego zespołu Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa. Jesteśmy członkiem EREA od ponad 10 lat i działamy w wielu grupach roboczych, takich jak: TRIG (Technical Research Infrastructure Group), ARG (Aviation Research Group), SRG (Security Research Group), Future Sky Group oraz Security for Aviation Group. Cieszę się zatem, że jako Instytut będziemy mieli możliwość pogłębienia tej współpracy także w ramach struktur zarządzających pracami EREA – mówi dyrektor Paweł Stężycki.

Przewodniczącym EREA na 2021 rok pozostał obecny przewodniczący, Pan Michael Peters, dyrektor generalny NRL (Royal Netherlands Aerospace Centre) z Niderlandów.

Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics (EREA) istnieje od 1994 roku i jest największą, najbardziej wpływową i rozpoznawalną w Europie organizacją zrzeszającą badaczy i naukowców z dziedziny aeronautyki. W jej skład wchodzi 15 najważniejszych instytutów badawczych z Europy. EREA zrzesza grupy ekspertów z dziedzin aerodynamiki, materiałów i struktur, mechaniki lotu, napędu, akustyki, awioniki, testów w locie, modelingu i symulacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, portów lotniczych i wielu innych.

EREA jest organizacją non-profit i ma na celu promocję wspólnych interesów zrzeszonych członków, zwiększenie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, większą integrację ich działań w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz w badaniach przestrzeni kosmicznej, a także intensyfikację współpracy EREA z innymi podmiotami z dziedziny aeronautyki – przemysłem i środowiskiem akademickim. Działania i projekty badawczo-rozwojowe EREA prowadzone są w większości na 4-6 poziomach gotowości technologicznej (TRL).

EREA jest też pomysłodawcą i realizatorem projektu Future Sky, który jest odpowiedzią na założenia i cele postawione przez ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) w Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) zawartej w dokumencie Flight Path 2050.

Zrzeszone w EREA instytuty biorą tez udział w wielu projektach finansowanych przez UE, tj. JTIs Clean Sky lub SESAR.

Dowiedz się więcej: www.erea.org.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem