W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się 34. Posiedzenie Rady Zarządczej EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics), organizacji non-profit, zrzeszającej europejskie narodowe lotnicze instytuty badawcze, której członkiem jest również Instytut Lotnictwa. Tematyka spotkania dotyczyła europejskich badań i innowacji dla światowego lotnictwa i kosmonautyki do roku 2050.

Obrady Rady Zarządczej EREA rozpoczęły się od otwartego seminarium, na którym swoje prelekcje wygłosili: Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnictwa, Rafał Kajka – zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa, Bruno Sainjon – przewodniczący stowarzyszenia EREA, Cezary Błaszczyk – Narodowe Centrum Rozwoju i Badań, Marek Banaszkiewicz – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Piotr Wolański – przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Zdobysław Goraj – Politechnika Warszawska, Konrad Kozaczuk – dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych w Instytucie Lotnictwa oraz Krzysztof Piwek – Instytut Lotnictwa.

W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat statusu programu Future Sky zainicjowanego przez EREA, który opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwo (safety), cichy transport lotniczy (quiet air transport), integracja transportu lotniczego (air transport integration) oraz energia (energy). Future Sky polega na współpracy europejskich instytucji badawczych poprzez ustanowienie wspólnych programów badawczo-naukowych na rzecz rozwoju technologicznego dla przemysłu i społeczeństwa europejskiego.

 

Podziel się wpisem