Odbywająca się co dwa lata konferencja CEAS (Council of European Aerospace Societies) po raz kolejny przyciągnęła uwagę inżynierów i ekspertów branżowych z całego świata. To prestiżowe wydarzenie, które odbyło się od 10 do 13 lipca 2023 roku, było 31. edycją konferencji. Koncentrując się na najnowszych osiągnięciach w lotnictwie i kosmonautyce, konferencja CEAS 2023 okazała się tyglem przełomowych badań, innowacyjnych technologii i wizjonerskich pomysłów, które ukształtują przyszłość lotnictwa.

Tematyka konferencji obejmowała wszystkie aspekty lotnictwa kosmicznego i aeronautyki. Od najnowocześniejszych badań w systemach napędowych i materiałoznawstwie po dyskusje na temat zrównoważonego lotnictwa i eksploracji kosmosu – wydarzenie oferowało holistyczne spojrzenie na obecny stan branży i jej przyszłą trajektorię.

Kluczowa pozycja EREA na rzecz zrównoważonego i innowacyjnego lotnictwa

Na tegorocznej sesji plenarnej swoje przemówienie wygłosił dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i przewodniczący stowarzyszenia EREA, który mówił na temat roli instytutów badawczych, na przykładzie stowarzyszenie EREA. Dyrektor Stężycki przedstawił misję organizacji, osiągnięcia oraz ambitną wizję na przyszłość.

Centralnym elementem wizji EREA jest zaangażowanie we wspieranie roli Europy jako światowego gracza w dziedzinie aeronautyki. Obrany kurs EREA to praca na rzecz zrównoważonego i innowacyjnego lotnictwa. Samo stowarzyszenie odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości technologii lotniczej.

Dyrektor Stężycki omówił kluczową pozycję EREA w procesie badań i innowacji. Umiejscawiając się między uniwersytetami a przemysłem, EREA działa w kluczowym momencie rozwoju, integracji i transferu technologii.  

Przyszłość lotnictwa według inicjatywy Future Sky

W swym przemówieniu, dyrektor Stężycki zwrócił uwagę na jedną z najbardziej przełomowych inicjatyw EREA – Future Sky. Ta wspólna inicjatywa badawcza jest w całości  poświęcona strategicznemu określaniu i rozwijaniu kluczowych technologii i możliwości dla zrównoważonego systemu transportu lotniczego w Europie. Zgodnie z celami ACARE „Fly the Green Deal”, Future Sky ma na celu osiągnięcie lotnictwa neutralnego dla klimatu, nadanie priorytetu podejściu zorientowanemu na obywatela i wzmocnienie globalnej konkurencyjności Europy. Koncentrując się na przyszłych badaniach lotniczych i rozwoju technologicznym, ostatecznym celem Future Sky jest zapewnienie wspólnej europejskiej strategii badań stosowanych w lotnictwie.

Aby wesprzeć wizję Future Sky i szersze przedsięwzięcia badawcze, EREA uznaje istotną rolę, jaką odgrywają infrastruktury technologiczne. We współpracy z Komisją Europejską EREA dąży do ustanowienia inicjatywy Aviation Research and Technology Infrastructure (ARTI). ARTI zamierza zharmonizować i wspólnie inwestować w podstawową infrastrukturę badawczą lotnictwa na poziomie europejskim. Zachęcając do współpracy i wsparcia ze strony państw członkowskich, ARTI utoruje drogę rewolucji technologicznej w przemyśle lotniczym.

Kończąc swoje przemówienie, dyrektor Stężycki podkreślił wyjątkową rolę EREA jako pomostu między środowiskiem akademickim a przemysłem. Działając na poziomie europejskim, EREA zapewnia zaspokojenie potrzeb obu sektorów oraz sprawne rozwijanie, walidację i transfer najnowocześniejszych technologii. Zaplecze badawcze organizacji nie tylko przyczynia się do multidyscyplinarnej doskonałości Future Sky, ale także zapewnia szerokie możliwości średnio- i długoterminowych badań na niższych poziomach gotowości technologicznej (TRL). Ta uzupełniająca się praca znacznie usprawnia przemysłowe działania demonstracyjne.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem