W dniu 7 września 2016 w Instytucie Lotnictwa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej programu EREA Future Sky.

Program ten jest wspólną inicjatywą badawczą zrzeszonych w EREA instytutów. Założeniem programu jest rozwój i podniesienie jakości sektora lotniczego w Europie, a w konsekwencji gwarancja korzyści dla przemysłu europejskiego.Głównymi filarami programu Future Sky, to tzw. Tweny-four-seven Enablers (TSE) nawiązujące do wytycznych Flightpath 2050. Zakładają one pełną mobilność lotniczną – 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu. Tematy opracowywane w projektach FutureSky to Safety, Vehicle, System i Energy.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej wziął udział Przewodniczący Future Sky Josef Kaspar, Dyrektor VZLU, a także pozostali członkowie Rady reprezentujący instytuty zrzeszone w EREA, t.j. DLR, NLR, CIRA, CSEM, CEIIA, FOI, INCAS, ONERA. Instytut Lotnictwa w Radzie Nadzorczej Future Sky jest reprezentowany przez prof. Cezarego Galińskiego.

Podziel się wpisem