W Berlinie zakończyło się spotkanie przedstawicieli europejskich organizacji badawczych w ramach Europejskiego Koła Biur Transferu Technologii (European Technology Transfer Offices Circle, TTO Circle). Jednym z tematów rozmów była inicjatywa dotycząca rozwoju nowej infrastruktury badawczej, która pozwoli prowadzić badania na wyższym poziomie technologicznym. Pomysł wspierają Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badań Naukowych i Innowacji oraz stowarzyszenie EREA, skupiające instytuty badawcze działające w obszarze lotnictwa.

Infrastruktura technologiczna, czyli np. tunel aerodynamiczny lub laboratorium, pozwala przechodzić na wyższe poziomy gotowości technologicznej (> TRL 6). Jest ona bardziej rozbudowana niż infrastruktura badawcza, ponieważ dzięki niej można badać demonstratory technologii. Możliwe jest zatem badanie samolotu lub jego modelu w skali, jako całego systemu, w tunelu aerodynamicznym.

Inicjatywa zaprezentowana przez europejskie instytucje podczas jednego z paneli TTO Circle, ma się opierać na zmapowaniu potrzeb pod kątem budowy nowej infrastruktury, jej rozwoju, modernizacji i uruchomieniu mechanizmów finansowania potrzebnych do tego.

– Obiekty testowe, eksperymentalne i walidacyjne są nieodzowną częścią łańcucha innowacji. W wielu przypadkach firmy zapewniają sobie takie możliwości, ale w wielu przypadkach takie obiekty nie mogą być budowane, obsługiwane ani zarządzane przez przemysł z wielu powodów. Obiekt nie jest opłacalny komercyjnie, brakuje mu masy krytyczne – co dotyczy głównie MŚP, albo ma zbyt niski poziom TRL. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie rozwoju infrastruktury – mówi dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz przewodniczący EREA, dr inż. Paweł Stężycki.

Rozwój infrastruktury technologicznej szansą dla europejskiego sektora lotniczego

Dyrektor Stężycki był jednym z ekspertów zaproszonych do panelu pt. „Infrastruktura technologiczna: nowe podejście do zrównoważonej współpracy z partnerami”. Podczas TTO Circle reprezentował instytuty badawcze zrzeszone w stowarzyszeniu EREA.

EREA ma już doświadczenie w zakresie mapowania istniejącej infrastruktury w ramach projektu RINGO i bierze czynny udział w działaniach na rzecz inicjatywy.

Jak podkreśla dyrektor Stężycki, inicjatywa ta jest ważna i byłaby, zaraz po budowie Europejskich Transonicznych Tuneli Aerodynamicznych (ETW 1988), drugim takim wspólnym, europejskim przedsięwzięciem w obszarze lotnictwa. Istotna jednak jest współpraca Komisji Europejskiej, krajów członkowskich oraz przedstawicieli sektora lotniczego.

Panel  z udziałem dyrektora Stężyckiego był moderowany przez sekretarz generalną EARTO, Muriel Attané. Wzięli w nim udział: Paul Harten, dyrektor ds. transferu technologii i innowacji w Helmholtz-Zentrum Berlin oraz Andrea Gentili, kierownik ds. współpracy Clean Planet i zastępca kierownika jednostki „Niskoemisyjna przyszłość” z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem