W ramach prac europejskiego stowarzyszenia instytutów badawczych EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego członkiem jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, została opublikowana pierwsza część raportu pt. „EREA Vision Study – Future Aviation in 2050” (Wizja przyszłości EREA – przyszłość lotnictwa w 2050). Autorką opracowania jest Ligeia Paletti, ekspertka Centrum Lotnictwa Królestwa Niderlandów NLR. Dokument opiera się na obecnym kontekście społecznym i lotniczym i przedstawia cztery alternatywne scenariusze na rozwój lotnictwa w 2050 roku.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie EREA: https://www.erea.org/erea-vision-study-future-aviation-2050.

EREA Vision Study jest zaktualizowaną i rozbudowaną  wersją opublikowanego w 2010 roku raportu pt. „EREA vision for the future – Towards the future generation of Air Transport System” (Wizja przyszłości EREA w kierunku systemu transportu lotniczego przyszłej generacji). Tegoroczny raport to nowe badanie opisujące własną wizję EREA.

EREA Vision Study ma na celu:

  • dzielenie się wizją EREA z zewnętrznymi interesariuszami w celu wzmocnienia współpracy,
  • stworzenie podstawy dla EREA do wspierania reprezentantów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim,
  • motywowanie EREA i jej członków do wspólnej pracy nad wspólnymi i ambitnymi celami,
  • zaangażowanie ogółu społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie potrzeb społecznych i zrównoważonego rozwoju sektora lotnictwa.

 —

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem