Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

EREA publikuje raport na temat przyszłości lotnictwa

W ramach prac europejskiego stowarzyszenia instytutów badawczych EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego członkiem jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, została opublikowana pierwsza część raportu pt. „EREA Vision Study – Future Aviation in 2050” (Wizja przyszłości EREA – przyszłość lotnictwa w 2050). Autorką opracowania jest Ligeia Paletti, ekspertka Centrum Lotnictwa Królestwa Niderlandów NLR. Dokument opiera […]

Skip to content