Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa jest członkiem wielu międzynarodowych grup – wśród nich jest także “GE Research Network for European Technologies Development Clusters” (E-TDC), do którego przystąpił w 2020 roku.

Grupa zrzesza europejskie instytuty badawcze, ośrodki akademickie oraz podmioty GE Aviation (General Electric Company Polska Sp. z o.o., Avio Aero, Polonia Aero), których wspólnym celem jest praca na rzecz budowy przyszłości przemysłu lotniczego. Liderem inicjatywy jest włoskie Avio Aero.

Europejskie Klastry Rozwoju Technologii zrzeszają 25 instytucji badawczych i podmiotów przemysłowych we Włoszech, Polsce i w Czechach. Jest to rozszerzenie Wspólnoty Rozwoju Technologii (TDC – Technology Development Center) uruchomionej w 2016 roku, która miała na celu połączenie Avio Aero z siedmioma najlepszymi włoskimi uniwersytetami i politechnikami.

Współpraca w ramach Europejskich Klastrów Rozwoju Technologii łączy najlepsze praktyki środowisk akademickich oraz przemysłowych. Podmioty działające w klastrach wspólnie przygotowują się do odegrania kluczowej roli w ambitnych wyzwaniach stojących przed lotnictwem (m.in. dekarbonizacja).

– Dlaczego przynależność do Europejskich Klastrów Rozwoju Technologii jest dla nas ważna? Ponieważ oznacza to możliwość rozwoju. Jednym z naszych fundamentów jest współpraca pomiędzy światem nauki i przemysłu. Pozwala to tworzyć synergię i kształtować przyszłość w obszarze innowacyjnych technologii. Głęboko wierzę, że razem możemy zdobyć przewagę konkurencyjną w branży lotniczej na całym świecie – wyjaśnia Artur Rudnik, dyrektor Engineering Design Center, pionu merytorycznego Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem