2024 ICAO Innovation Fair

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) zorganizowała 2024 ICAO Innovation Fair pod hasłem „Digital Aviation: the Future is Now” poświęconą przyszłości lotnictwa w erze cyfrowej. Wydarzenie odbyło się w dniach 12-14 marca 2024 w Montrealu w Kanadzie.

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym jako wiceprzewodniczący IFAR (International Forum for Aviation Research). Podczas panelu dyrektor Stężycki skupił się na niezbędnej potrzebie digitalizacji procesów certyfikacji lotniczej. Podczas swojej prezentacji dyrektor Stężycki podkreślił wszechstronność tzw. digital twins (bliźniaków cyfrowych) podczas całego cyklu życia samolotu, począwszy od projektowania i produkcji, aż po eksploatację i obsługę.

Digital twins oferują immersyjne doświadczenia szkoleniowe w lotnictwie, symulując realne scenariusze dla pilotów, mechaników i kontrolerów ruchu powietrznego. Odgrywają kluczową rolę w szkoleniu pilotów, umożliwiając bezpieczne praktyki w różnych warunkach pogodowych bez narażania prawdziwych samolotów. Ponadto, rewolucjonizują szkolenie z zakresu konserwacji, dostarczając wirtualnych scenariuszy do diagnozowania i naprawy problemów, poprawiając efektywność i redukując koszty.

Dyrektor Stężycki poruszył także kwestię potrzeby skrócenia cyklu życia produktu w lotnictwie ze względu na szybkie postępy technologiczne oraz presję ekonomiczną i środowiskową. Poprzez integrację technologii cyfrowych, możemy znacząco skrócić czas i koszty rozwoju, jednocześnie zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo samolotów.

Podczas konferencji, dyrektor Stężycki spotkał się z sekretarzem generalnym ICAO, Juanem Carlosem Salazarem, aby omówić dalszą współpracę między ICAO a IFAR.

– Nasze partnerstwo, które rozpoczęło się w 2022 roku, już przyniosło istotne rezultaty, w tym opracowanie naukowej oceny mobilności powietrznej w miastach (UAM). Ta ocena zapewnia kompleksową analizę kluczowych obszarów koniecznych dla rozwoju i wdrożenia systemów UAM, obejmujących takie aspekty jak konfiguracje pojazdów, systemy zarządzania bezpieczeństwem, wpływ na środowisko i wiele innych – mówi Paweł Stężycki.

2024 ICAO Innovation Fair było nieocenioną platformą do wymiany wiedzy i współpracy, kształtującą przyszłość cyfrowego lotnictwa.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem