Dyskusje o wykorzystaniu energii atomowej dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce toczą się w przestrzeni publicznej od kilku lat. O realnym potencjale i rozwoju projektów małych reaktorów jądrowych rozmawiano podczas spotkania z udziałem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Centrum Łukasiewicz, GE Vernova oraz Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Orlen Synthos Green Energy realizuje projekt SMR, dotyczący budowy sieci reaktorów o mocy 300MW na terenie Polski, w ramach którego planowane jest wdrożenie małych reaktorów jądrowych BWRX-300 opracowanych przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy. Analogiczne projekty są realizowane jednocześnie w kilku krajach na świecie, co zwiększa potencjał rozwojowy dla danego sektora. Polski reaktor SMR ma szansę stać się pierwszym w Europie.

Spotkanie, którego gospodarzem był Instytut miało charakter networkingowy – zapoznawczy. Prezentacja potencjału badawczo-naukowego, części przestrzeni laboratoryjnej Instytutu oraz prezentacja GE Vernova jako globalnego dostawcy i lidera rozwiązań w obszarze energetycznym, były wstępem do zapoczątkowania współpracy przy projektach R&D, a także w obszarach badań, testów, prototypowania i projektowania kompleksowych systemów inżynieryjnych w obszarze energii jądrowej.

– Spotkanie z przedstawicielami GE Vernova Engineering Innovation Center i OSGE otwiera przed nami nowe perspektywy, ponieważ obszar energii jądrowej nie był dotychczas obecny w obszarze naszej działalności. Wierzymy, że jako renomowana jednostka naukowa możemy stać się ważnym partnerem dla OSGE w obszarze planowania i realizacji projektu – mówi Daniel Jaworski, dyrektor Centrum Technologii Energetycznych (CTE) w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Prace w obszarze energetyki są prowadzone w Instytucie od kilkunastu lat – obecnie w ramach CTE, które powstało wiosną 2023 roku we współpracy z partnerem strategicznym, firmą GE Vernova. Jednym z głównym zadań CTE jest wdrażanie rozwiązań dla czystej przyszłości. Obie instytucje prowadzą wspólne projekty badawczo-rozwojowe w zakresie transformacji energetycznej.  

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem