Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Europejskie Klastry Rozwoju Technologii – razem na rzecz rozwoju lotnictwa

Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa jest członkiem wielu międzynarodowych grup – wśród nich jest także “GE Research Network for European Technologies Development Clusters” (E-TDC), do którego przystąpił w 2020 roku. Grupa zrzesza europejskie instytuty badawcze, ośrodki akademickie oraz podmioty GE Aviation (General Electric Company Polska Sp. z o.o., Avio Aero, Polonia Aero), których wspólnym celem jest praca na rzecz budowy przyszłości przemysłu lotniczego. Liderem inicjatywy jest […]

V Kongres Klastrów Polskich

W dniach 9-10 września 2019 roku w hotelu Hilton w Warszawie odbył się V Kongres Klastrów Polskich, który był miejscem debaty nt. współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa była oficjalnym partnerem tegorocznej edycji oraz panelu dyskusyjnego „Lotnictwo i drony”. Dyskusja uczestników kongresu toczyła się […]

Instytut Lotnictwa członkiem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

26 stycznia 2017 na posiedzeniu Rady Organizacyjnej „Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” podjęto decyzję o przyjęciu Instytutu Lotnictwa do grona członków klastra. Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE został powołany w 2011 roku przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. Głównymi celami klastra są: wzmocnienie konkurencyjności regionu, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu, promocja zachowań pro […]

Klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne

W dniu 21 lipca 2016 roku pomiędzy Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Lotnictwa została podpisana umowa ramowa o współpracy długofalowej, w ramach której powstał klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne. Głównymi celami Klastra jest zrzeszenie tuneli aerodynamicznych wszystkich trzech podmiotów i co za tym idzie, stworzenie swoistej platformy komunikacyjnej i integracyjnej dla zespołów tych tuneli, a także upowszechnianie informacji oraz promocja tuneli aerodynamicznych i ich zastosowania naukowego […]

Nowi członkowie klastra

W dniu 23 maja br. podczas posiedzenia Rady Klastra w poczet klastra Technologiczne Wsparcie Innowacyjnych Projektów Lotniczych przyjęto dwa nowe podmioty: Becker Elektronic Polska Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Tym samym klaster lotniczy składa się już z 22 członków.

Air Fair 2013

W dniach 17 oraz 18 maja 2013 roku klaster lotniczy, którego koordynatorem jest Instytut Lotnictwa, był obecny ze swoją ofertą podczas Air Fair 2013 w Bydgoszczy – jednej z najważniejszych imprez lotniczych w Polsce. VII Międzynarodowa Wystawa Wszystko dla Lotnictwa Air Fair 2013 zgromadziła przedstawicieli zakładów, instytucji wojskowych, policji, a także uczelni i instytucji naukowych. Oprócz nich obecni byli także reprezentanci firm prywatnych z branż […]

Skip to content