W dniu 21 lipca 2016 roku pomiędzy Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Lotnictwa została podpisana umowa ramowa o współpracy długofalowej, w ramach której powstał klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne.

Głównymi celami Klastra jest zrzeszenie tuneli aerodynamicznych wszystkich trzech podmiotów i co za tym idzie, stworzenie swoistej platformy komunikacyjnej i integracyjnej dla zespołów tych tuneli, a także upowszechnianie informacji oraz promocja tuneli aerodynamicznych i ich zastosowania naukowego oraz komercyjnego. Takie działania mają na celu ułatwienie i intensyfikację wymiany myśli naukowej, wymianę informacji pomiędzy naukowcami, a także umożliwienie i zachęcenie do wspólnego tworzenia innowacyjnych technik, prowadzenia badań oraz wspólnego rozwiązywania problemów technicznych i rynkowych.

Działalność Klastra Polskie Tunele Aerodynamiczne pozwoli skoncentrować się na wspólnych interesach i przedsięwzięciach, co w konsekwencji stworzy naukowcom możliwości wspólnego opracowywania i wdrożenia na rynek innowacyjnych zastosowań infrastruktury tuneli aerodynamicznych szybciej i efektywniej. Innym, równie istotnym celem Klastra jest aktywne budowanie owocnych relacji zawodowych pomiędzy jego partnerami, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej i konkurencyjności badawczo-usługowej na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym. Dążenie do integracji lub współpracy z zagranicznymi podmiotami o pokrewnej tematyce jest również jednym z kluczowych założeń Klastra PTA.

Jednostki zrzeszone w Klastrze będą również dążyć do pozyskania nowych partnerów o zasobach komplementarnych do istniejących w Klastrze, których wspólne użytkowanie zwiększy konkurencyjność układu sieciowego i jego członków.

Podziel się wpisem