Instytut Lotnictwa członkiem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

0

26 stycznia 2017 na posiedzeniu Rady Organizacyjnej „Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” podjęto decyzję o przyjęciu Instytutu Lotnictwa do grona członków klastra.

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE został powołany w 2011 roku przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

Głównymi celami klastra są: wzmocnienie konkurencyjności regionu, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu, promocja zachowań pro energetycznych i proekologicznych, zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne, świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej, wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu w realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, promocja województwa mazowieckiego jako miejsca efektywnych inwestycji, poprawa bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza, wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE, a także wzrost atrakcyjności studiów technicznych o specjalnościach energetycznych.

Strona internetowa: http://www.mae.com.pl/.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 9 lutego 2017 o 14:42:06 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 9 lutego 2017 o 14:42:06 przez Joanna Pieniążek