Kompozytowe absorbery energii dla lotnictwa i motoryzacji

Adrian Lipkowski, inżynier Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, zajął I miejsce w konkursie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową. Tematyka pracy obejmowała wytwarzanie absorberów energii uderzenia przy zastosowaniu kompozytu węglowego o spoiwie termoplastycznym.

Adrian Lipkowski zmierzył się w finale konkursu z dwoma pracami magisterskimi z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. To właśnie jego temat pracy, jak i cała technologia kompozytów termoplastycznych, spotkały się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem w konkursie.

Czym są absorbery energii kinetycznej?

Absorbery energii kinetycznej to konstrukcje, których zadaniem jest przejmowanie i dyssypacja energii kinetycznej podczas kolizji obiektów poruszających się z dużą prędkością, szczególnie pojazdów mechanicznych biorących udział w ruchu drogowym i kolejowym, obiektów latających podczas awaryjnego lądowania.

W 2022 roku, według statystyk policji, wydarzyły się 21 322 wypadki drogowe w wyniku których śmierć poniosło 1896 osób, a 24 743 zostało rannych.

Wielu tych tragicznych skutków można by uniknąć stosując odpowiednio skuteczne absorbery energii, ponieważ to właśnie one służą zapewnieniu większego bezpieczeństwa i ochrony uczestnikom tym zdarzeń.

– Temu właśnie celowi służy praca dyplomowa pana inż. Adriana Lipkowskiego i jest tym bardziej cenna, że do wykonania absorberów energii zastosowano kompozyty termoplastyczne, co powoduje, że absorbery z ich wykonane są znacznie lżejsze od szeroko zastosowanych absorberów hydraulicznych czy tarciowych, i powoduje zmniejszenie ciężaru obiektu biorącego udział w zderzeniu, co dodatkowo zmniejsza jego energię kinetyczną – napisał w recenzji pracy Krzysztof Pieńkowski z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Więcej o absorberach w wywiadzie Adriana Lipkowskiego dla radiowej Trójki.

Łukasiewicz finansuje badania nad technologią pochłaniania energii uderzenia

Badania do pracy inżynierskiej zostały przeprowadzone w ramach projektu absorbera energii zderzenia czołowego dla pojazdu osobowego (CRASH-BOX), które sfinansowało Centrum Łukasiewicz.

Test zderzeniowy absorbera.

Liderem konsorcjum był Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który przeprowadzał badania zderzeniowe. W pracach brał udział także Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, którego eksperci specjalizują się w technologiach kompozytowych.

W ramach projektu eksperci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa opracowali innowacyjną technologię wykorzystania termoformowanych materiałów kompozytowych, której efektem jest możliwość wytwarzania elementów pochłaniających energię uderzenia.

Technologia może być wykorzystana w lotnictwie przy produkcji foteli lotniczych czy podłóg samolotu i podwozia, oraz w motoryzacji (przednie i tylne skrzynie zderzeniowe w samochodach).

Kluczowe cechy tej technologii to m.in.:

  • redukcja masy,
  • szybkie tempo produkcji,
  • szeroki zakres dostępnych materiałów,
  • dopasowana konstrukcja,
  • odporność na korozję,
  • integracja i wydajność produkcji,
  • możliwość recyklingu.
Dyplom dla inż. Adriana Lipkowskiego

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem