Stypendium im. Justyny Moniuszko

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aerospace są fundatorami stypendium naukowego dla upamiętnienia studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz praktykantki Engineering Design Center – Justyny Moniuszko. Justyna Moniuszko jest jedną z ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku.

O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich wydziału MEiL PW na zasadzie konkursu. Stypendium jest przyznawane na okres 3 semestrów.

Termin składania kompletnych aplikacji upływa 10 grudnia 2023 roku.