Future Sky

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki został wybrany na dwuletnią kadencję w roli koordynatora Future Sky w europejskim stowarzyszeniu EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Przedstawicielami Instytutu zostali dr inż. Bartosz Dziugieł, który obejmie przewodnictwo nad grupą zajmującą się zaawansowaną przestrzenią powietrzną (Advanced Air Mobility Group) oraz inż. Rafał Żurawski, który będzie prowadzić prace nad cyfrową transformacją (Digital Transformation Theme).

Future Sky jest jedną z najważniejszych grup tematycznych działających w ramach EREA. Skupia się na działalności badawczej, opracowywaniu planów działania dla nowych obszarów badań w dziedzinie lotnictwa i pracy nad innowacyjnymi projektami.

Działalność Future Sky opiera się głównie na współpracy instytucjonalnej europejskich jednostek badawczych we wdrażaniu wspólnych programów badawczych. To właśnie tutaj prowadzone są strategiczne prace na rzecz rozwoju sektora lotniczego w Europie, które opierają się o Fly the Green Deal opracowane w przez europejską organizację doradczą na rzecz badań w lotnictwie i innowacji ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe).

W ramach grupy przygotowywany jest także EREA Researchers Networking Event, który ma na celu zebranie naukowców ze wszystkich instytutów EREA i opracowanie wspólnych projektów. W 2024 roku tematem przewodnim wydarzenia będzie zaawansowana mobilność powietrzna (Advanced Air Mobility).

Objęcie przewodnictwa nad Future Sky oraz jego poszczególnymi grupami pozwoli Instytutowi jeszcze mocniej zaangażować się w prace nad kształtowaniem przyszłości europejskiego lotnictwa.

Nowe nominacje uzupełnią skład osobowy członków Instytutu w Future Sky. Obecnie w zarządzie grupy zasiada także dr inż. Andrzej Leski, który jest przedstawicielem Instytutu od 2023 roku.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu przedstawicieli Instytutu w stowarzyszeniu EREA:

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem