Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Inżynierowie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa objęli ważne stanowiska w EREA Future Sky

Future Sky

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki został wybrany na dwuletnią kadencję w roli koordynatora Future Sky w europejskim stowarzyszeniu EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Przedstawicielami Instytutu zostali dr inż. Bartosz Dziugieł, który obejmie przewodnictwo nad grupą zajmującą się zaawansowaną przestrzenią powietrzną (Advanced Air Mobility Group) oraz inż. Rafał Żurawski, […]

Skip to content