Młotek przewodniczącego EREA

Przedstawiciele wiodących instytucji badawczych zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EREA spotkali się w Brukseli na dorocznym spotkaniu podsumowującym dotychczasową działalność. Dyskusja obejmowała przyszłość sektora lotniczego, wyzwania w zakresie zielonej transformacji oraz wsparcie projektów B+R. Wydarzenie było także okazją do podsumowania dwuletniej kadencji dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Pawła Stężyckiego w roli przewodniczącego EREA.

Dyrektor Clean Planet, Rosalinde van der Vlies, dziękowała dyrektorowi Stężyckiemu za zwiększenie współpracy wewnątrz EREA oraz z samą Komisją Europejską oraz za wkład merytoryczny i pracę na rzecz europejskiego sektora lotniczego.

– Jestem niezmiernie wdzięczny członkom zarządu stowarzyszenia za zaufanie jakim mnie obdarzyli, powierzając mi dwa lata temu misję kierowania tak ważnej europejskiej instytucji jaką jest EREA. Przez ten czas udało się polepszyć współpracę pomiędzy instytutami oraz w sektorze lotniczym. Zbudowaliśmy także nowe forum do budowania relacji pomiędzy naukowcami, podejmowaliśmy wspólne inicjatywy z Komisją Europejską a także zrealizowaliśmy pierwsze projekty finansowane ze środków EREA. Również Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa pogłębił swoje zaangażowanie w prace stowarzyszenia. Wierzę, że dla Instytutu to dopiero początek mocnej obecności w EREA – mówi dr inż. Paweł Stężycki.

Od 1 stycznia 2024 nowym przewodniczącym stowarzyszenia EREA będzie Antonio Blandini z włoskiego instytutu badawczego CIRA.

Podczas wydarzenia wręczono także nagrodę EREA Best Paper Award – w tym roku konkurs na najlepszą publikację naukową wygrała ONERA.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem