Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Inżynierowie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa objęli ważne stanowiska w EREA Future Sky

Future Sky

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki został wybrany na dwuletnią kadencję w roli koordynatora Future Sky w europejskim stowarzyszeniu EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Przedstawicielami Instytutu zostali dr inż. Bartosz Dziugieł, który obejmie przewodnictwo nad grupą zajmującą się zaawansowaną przestrzenią powietrzną (Advanced Air Mobility Group) oraz inż. Rafał Żurawski, […]

EREA Annual Event 2023 oraz EREA Board Meeting

Młotek przewodniczącego EREA

Przedstawiciele wiodących instytucji badawczych zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EREA spotkali się w Brukseli na dorocznym spotkaniu podsumowującym dotychczasową działalność. Dyskusja obejmowała przyszłość sektora lotniczego, wyzwania w zakresie zielonej transformacji oraz wsparcie projektów B+R. Wydarzenie było także okazją do podsumowania dwuletniej kadencji dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Pawła Stężyckiego w roli przewodniczącego EREA. Dyrektor […]

Skip to content