Za nami jedne z największych targów światowej branży lotniczej – Paris Air Show 2023. Wydarzenie to nie tylko pokazy lotnicze, ale także miejsce debaty o przyszłości lotnictwa. Drugiego dnia targów zorganizowana została debata „ReThink Aviation” poświęcona cyrkularności w lotnictwie, czyli wykorzystywaniu nowych materiałów do produkcji samolotów, ich produkcję, konserwację, wymianę oraz ponowne wykorzystywanie.

„ReThink Aviation” prowadzona była przez duet: Rosalinde van der Vlies, Dyrektor Clean Planet przy DG RTD oraz dr. inż. Pawła Stężyckiego, przewodniczącego EREA, dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Wydarzenie zorganizowały wspólnie Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) oraz stowarzyszenie EREA.

Jak mówił podczas debaty dr inż. Stężycki, chcąc w pełni realizować dekarbonizację lotnictwa należy również zwrócić uwagę na obieg materiałów i ich cykl życia. Proces ten powinien rozpocząć się już 10 lat temu, ponieważ należy go wprowadzić do produkcji konstrukcji lotniczych, a to nie stanie się od razu. Początek to deska kreślarska i etap projektowania.

Recykling w lotnictwie

Podczas debaty zaproszeni paneliści odpowiadali na pytania dotyczące wyzwań związanych z ponownym użyciem i recyklingiem samolotu lub jego części, opowiadali o tym jakie działania podejmują ich firmy w kontekście cyrkularności oraz o tym jak do tematu podchodzi środowisko naukowo-badawcze.

Paneliści: Isabell Gradert (Airbus), Lionel G.Roques (Tarmac AEROSAVE), Fatima da Gloria de Sousa (Air France/KLM) oraz Ligeia Paletti (NLR, Circularity Expert) zaznaczyli, że wiele zostało zrobione w temacie obiegu materiałów, jednak większość nie jest wyraźnie widoczna. Istotnym jest pogodzenie aspektów ekonomicznych i korzyści dla środowiska. Możliwe jest osiągnięcie lotnictwa o obiegu zamkniętym i konkurencyjnego, ale nie można tego zrobić wyłącznie za pomocą rozwiązań technologicznych. Ważna jest współpraca wszystkich podmiotów lotniczych – przemysłu, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz Komisji Europejskiej.

Zmiany w lotnictwie do 2050 roku

Panel podsumowany został przez Rosalinde van der Vlies oraz dr. inż. Pawła Stężyckiego. Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa podsumowując debatę podkreślił, że aby zrealizować ambitne cele wyznaczone dla lotnictwa przez Komisję Europejską musimy zacząć działać już teraz. Wprowadzenie regulacji i przepisów dotyczących obiegu materiałów (ich produkcji użytkowania oraz odzyskiwania czy utylizacji) jest czynnikiem przyspieszającym i powinno to stać się jak najszybciej aby zdążyć do wyznaczonego przez Komisję Europejską 2050 roku. Najważniejszym jednak jest, aby zapewnić, że lotnictwo pozostanie tak bezpieczne, jak jest teraz, dlatego potrzebne są regulacje.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem