Debata nad ekosystemem sektora dronowego

23 stycznia 2024 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat przyszłości sektora dronowego („Drony nad miastem. Jak wykorzystać szansę?”). W debacie wzięli udział przedstawiciele instytucji reprezentujących polski rynek dronowy, w tym Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Do debaty doszło z powodu zaniepokojenia interesariuszy polskiego rynku dronowego związanego z postrzeganą przez nich nadmierną regulacją przez władze unijne, zwłaszcza kategorii szczególnej oraz koniecznością wykonania i sfinansowania raportu DVR w EASA.

Interesy biznesowe sektora BSP były reprezentowane przez członków zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych – Justynę Siekierczak i Mariusza Naumienko. W swojej wypowiedzi, Justyna Siekierczak podkreślała, że regulacje unijne mogą zahamować rozwój firm i w konsekwencji doprowadzić do odpływu innowacyjnego kapitału intelektualnego do miejsc, gdzie legislacje nie są tak dotkliwe (Afryka, Bliski Wschód, Azja). Kolejnym argument wskazywał na konsekwencje związane z certyfikacją dronów i nadaniem im klas C0-C6. Na ten moment na stronie EASA większość zgód otrzymały drony znanej chińskiej korporacji.

W Polsce powstanie Dolina Dronowa

Punkt widzenia oraz doświadczenie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu usług dronowych był reprezentowany przez Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Adrianę Witkowską-Konieczny oraz marszałka województwa podkarpackiego, Władysława Ortyla, który kierując się dużym potencjałem wzrostu sektora BSP ogłosił powstanie i wsparcie inicjatywy Doliny Dronowej.

Od strony polskich władz lotniczych obecny był prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przewodniczący Rady Zarządzającej EASA, Piotr Samson oraz prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska.

Instytucje pozarządowe reprezentował prezes Fundacji „Instytut Mikromakro”, Sławomir Kosieliński, który od dekady analizuje w raportach polski rynek dronów oraz organizuje konkurencje robotyczne dla BSP pod hasłem „Droniada”.

Obszar B+R technologii bezzałogowych reprezentowała natomiast Elżbieta Mrozek z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Od strony europejskich organizacji w debacie wzięli udział dyrektor generalna DG Move, Magda Kopczyńska oraz p.o. dyrektora wykonawczego EASA, Luc Tytgat.

Ciekawą opinię zaprezentowali inni uczestnicy debaty przychylni rozwojowi sektora dronowego oraz włączania w decyzje o zarządzaniu przestrzenią powietrzną władz samorządowych (tzw. trzeci wymiar miast).

Głos zabrał m.in. szef Komitetu Regionów, Vassilis Agouridas z UIC2 (The Urban-Air-Mobility Initiative Cities Community, pol.: Inicjatywa Miejska Mobilności Powietrznej) oraz Ivo Cré, dyrektor POLIS czyli ugrupowania działań politycznych oraz projektów UE związanych z badaniami i innowacjami w zakresie mobilności w miastach.

Polski rynek dronowy wyprzedza europejskie standardy

Od 2013 roku dosyć rozsądne i liberalne prawo lotnicze w Polsce pozwalało na szereg operacji dronami. Polski rynek rozwinął się przez ten czas od firm dronowych świadczących usługi filmowania do firm świadczących specjalistyczne usługi. Obejmują one transport medyczny, teledetekcję i fotogrametrię, rolnictwo precyzyjne, monitoring lasów, inspekcje w sektorze energetycznym i budowlanym oraz działania wspierające służby ratownicze).

W Polsce można zatem mówić o młodym, ale działającym już rynku. Aby podkreślić ten fakt wszyscy uczestnicy debaty otrzymają raport Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i Fundacji „Instytut Mikromakro” o polskim rynku dronowym („The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024”). Autorzy raportu mają nadzieję na szeroką dyskusję, która będzie kontynuowana także w kraju.

Pierwszy w Polsce foresight dla rynku dronowego

Dla Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ta inicjatywa to początek działań oddolnych wspierających konsolidację ekosystemu BSP, ponieważ wspólnie z Instytutem MikroMakro będzie organizatorem „Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa” – konferencji dla branży dronowej, która odbędzie się w Warszawie, 24 maja 2024 roku.

Przed tą datą Instytut planuje także spotkania i debaty w ramach pierwszego w Polsce foresightu dla rynku dronowego. Więcej informacji o tych wydarzeniach – wkrótce na kanałach organizatora.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem