Droniada Future Forum

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro” tworzy pierwsze w Polsce foresighty rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, obie instytucje – poprzez organizację seminariów online, raporty i konferencję naukowo-biznesową – tworzą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania  dronów  w różnych sektorach gospodarki. Pierwsze z wydarzeń dobędzie się już 29 lutego 2024.

Czym jest foresight? To prognoza określająca wizje przyszłości. Foresight ma na celu wskazanie przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach:

 • technologii,
 • regulacji prawnych,
 • biznesu,
 • akceptacji społecznej.

Foresighty, których organizatorami są Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa razem z Fundacją „Instytut Mikromakro”  pozwolą określić na jakim etapie rozwoju znajduje się polski rynek dronowy, w tym z jakimi wyzwaniami się mierzy. To również szansa na poznanie potrzeb przedstawicieli różnych branż, w których zastosowane nowych technologii oraz dronów jest impulsem do dalszego rozwoju kluczowych sektorów polskiej czy światowej gospodarki

Scenariusze przyszłości są tworzone dla następujących sektorów:

 • Logistyka i transport.
 • Monitoring i inspekcja.
 • Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
 • Służby ratunkowe i porządkowe.

Do wypracowania foresightów posłużą organizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa bezpłatne seminaria online, które będą obejmować dyskusje ekspertów oraz przedstawicieli różnych branży.

– Rynek bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w przełomowym momencie. Z jednej strony, charakteryzuje go wielki potencjał, w tym szansa zastosowania w różnych sektorach gospodarki. Z drugiej, od 1 stycznia 2024, loty w kategorii szczególnej mogą odbywać się jedynie dronem wyposażonym w aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji oraz możliwe staje się wykonywanie operacji zgodnie ze scenariuszami standardowymi STS. Co więcej, w Polsce funkcjonują instytucje certyfikujące, które przeszły audyty, ale nie mogą otrzymać notyfikacji – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Najbliższe seminarium online organizowane 29 lutego 2024 roku będzie poświęcone tematyce wykorzystaniu dronów w logistyce i transporcie. Kolejne spotkania planowane są:

 • 12 marca (monitoring, inspekcja, ochrona),
 • 21 marca (ekologia i rolnictwo precyzyjne),
 • 12 kwietnia (służby ratunkowe i porządkowe).

Droniada Future Forum

Zwieńczeniem wirtualnych spotkań będzie organizowana 24 maja 2024 roku konferencja „Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa”. Scenariusze staną się także częścią składową debaty o transporcie autonomicznym – zrobotyzowana mobilność, która jest hasłem przewodnim Droniady 2024 (4-9 czerwca).

–  Naszym celem jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. To pierwsza tego typu próba wypracowania rozwiązań obejmujących interesariuszy z różnych sektorów, którzy w swojej działalności wykorzystują drony. To również spojrzenie  na temat z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Tworzymy ekosystem BSP z udziałem dostawców usług dronowych, jak i odbiorców tych usług, w tym przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast – wyjaśnia dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Raport o branży dronowej

Jednym z elementów, które pozwala spojrzeć szerzej na cały rynek dronowy jest raport branżowy „The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024” Fundacji „Instytut Mikromakro” oraz Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który jest partnerem tytularnym publikacji i badania.

Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP. Ma na celu zaprezentowanie specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku dla szerokiego międzynarodowego grona. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem