Raport polskiego rynku dronowego. Edycja 2024

Fundacja Instytut Mikromakro wraz z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa zapraszają do lektury publikacji o sektorze bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP, w celu zaprezentowania specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku BSP dla szerokiego międzynarodowego grona. Opracowanie z 2023 roku zostało zaktualizowane o nowe trendy i artykuły oraz wydane w języku angielskim.

Raport podzielony jest na trzy części: rynek, klienci i technologię. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są wyzwania technologiczne i biznesowe dla latających robotów pobierz raport The Storm 2024. Partnerem tytularnym badania i publikacji jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. 

Raport

Drone Market in Poland. Edition 2024

Redaktor

Sławomir Kosieliński

Prezes zarządu Fundacja „Instytut Mikromakro”

Autorzy z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

dr inż. Sylwester Wyka

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Elżbieta Mrozek

Dział Rozwoju Biznesu i Sprzedaży 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Anna Mazur

Kierownik Działu Jednostki Certyfikującej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Karol Bęben

Samodzielny inżynier

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Piotr Ginter

Samodzielny inżynier

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Adam Sieradzki

Starszy specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Specjalne podziękowania dla osób, które wsparły prace redakcyjne:

Dla kogo przeznaczony jest raport?