AREANA

Rozpoczynają się prace nad europejskim projektem AREANA (AVIATION RESEARCH ECOSYSTEM ADVANCED NOVEL APPROACH), który odpowiada na wezwanie do synergii w badaniach lotniczych między Horyzontem Europa, AZEA i krajowymi programami. Jest on finansowany w ramach programu Horyzont Europa i będzie koordynowany przez Łukasiewicz – ILOT, VZLU oraz DLR.

AREANA ma na celu rewolucję w europejskim ekosystemie badawczym lotnictwa poprzez usprawnienie koordynacji programów finansowania. Obejmuje on wspieranie synergii między europejskimi, krajowymi i regionalnymi programami badawczo-rozwojowymi.

Aerodays 2025

Jednym z elementów projektu są przygotowania do Aerodays 2025 w Warszawie.To międzynarodowe wydarzenie w dziedzinie badań i innowacji w lotnictwie. Stanowi ono platformę do dzielenia się i przeglądu najnowszych osiągnięć w aeronautyce i transporcie lotniczym w całej Unii Europejskiej. Jednoczy entuzjastów, ekspertów i innowatorów, którzy kształtują przyszłość europejskiego lotnictwa.

Konsorcjum proponuje zorganizowanie wydarzenia w pierwszej połowie 2025 roku w Warszawie. To strategiczny ruch, który współgra z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za realizację tego celu będzie odpowiadać Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

– To ogromne wyróżnienie, ale także wyzwanie dla naszego Instytutu. Aerodays to jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych na poziomie europejskim. Cieszymy się, że będziemy jego gospodarzem – mówi dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Wspieranie zeroemisyjnego lotnictwa  z AZEA

Dążąc do  zrównoważonego rozwoju, AREANA będzie aktywnie wspierać AZEA (ang. Alliance for Zero Emission Aviation), czyli sojusz dla zeroemisyjnego lotnictwa. Członkiem tego sojuszu jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Poprzez skrupulatne mapowanie i analizę, projekt ma na celu zidentyfikowanie luk technologicznych i administracyjnych, wspierając wysiłki badawczo-rozwojowe i standaryzacyjne. W ścisłej współpracy z ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation) i innymi instytucjami, AREANA ma ułatwić drogę dla bezemisyjnego lotnictwa, przyczyniając się do realizacji ambitnych celów środowiskowych, takich jak Europejski Zielony Ład (European Green Deal) czy program „Fit for 55”.

Łączenie interesariuszy dla konkurencyjnej przyszłości

Zadaniem projektu AREANA jest także zapewnienie konkurencyjności lotnictwa w Europie. Wiąże się to ze wsparciem ekosystemu badawczego poprzez realizację celów środowiskowych. To osiągnięcie będzie możliwe poprzez połączenie i dostosowanie różnych mechanizmów finansowania, zebranie przedstawicieli branży lotniczej podczas Aerodays oraz wsparcie dla sojuszu dla zeroemisyjnego lotnictwa.

W prace nad AREANA zaangażowanych jest 13 podmiotów, w tym reprezentantów instytutów badawczych, uczelni oraz przemysłu. Łączy budżet projektu to ok. 200 milionów euro, a czas trwania to dwa lata.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa działa dla przyszłości lotnictwa także poprzez udział w europejskich strukturach. Dowiedz się więcej:

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem