9 marca 2016 w Centrum Nauki Kopernik odbyło się Forum Sektora Kosmicznego zorganizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Instytut Lotnictwa zaprezentował swoją ofertę w zakresie realizacji misji teledetekcyjnych oraz przetwarzania danych z misji obserwacyjnych. W wydarzeniu wziął udział kierownik Zakładu Teledetekcji, dr inż. Paweł Czapski.

Wśród prelegentów marcowej konferencji byli przedstawiciele administracji państwowej, instytucji naukowo-badawczych, reprezentanci Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz innych narodowych agencji kosmicznych.

Celem spotkania była promocja osiągnięć polskiego sektora kosmicznego oraz wymiana doświadczeń i wskazanie możliwych kierunków rozwoju.

Konferencja była połączona z wystawą polskich projektów, usług i produktów realizowanych w ramach kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Podziel się wpisem