Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY INSTYTUTEM LOTNICTWA A OHIO STATE UNIVERSITY

Instytut Lotnictwa w Warszawie współpracuje z Ohio State University w Columbus, Ohio, USA. Instytucje te uznały za korzystne, aby prowadzić działania w zakresie:

  1. współpracy naukowej,
  2. wymiany naukowej studentów, wykładowców i badaczy – wykłady, studia, badania naukowe,
  3. prowadzenia warsztatów, sympozjów, itp. na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania,
  4. wspólnych publikacji, materiałów naukowych oraz literatury naukowej i technicznej.

Od stycznia 2014 roku, w ramach Students Exchange Program, Instytut Lotnictwa przyjął na trzymiesięczne staże naukowe dwie grupy studentów z Ohio State University.

W styczniu 2015 roku rozpocznie się wymiana doktorantów pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Ohio State University.

W nawiązaniu do obustronnej woli o promowaniu dalszej współpracy w zakresie kształcenia wyższego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Polską, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Ohio State University w Columbus w stanie Ohio oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej podpisały trójstronną umowę o współpracy naukowej oraz wymianie kulturalnej.


Ostatnie wydarzenia:

24/04/2017 – Przedłużenie umowy trójstronnej z Ohio State University

16/10/2014 – Wizyta prof. Meyera Benzakeina – Dyrektora Centrum Napędów i Energii z Ohio State University

V grupa: maj-sierpień 2017

25/07/2017 – Zakończenie praktyk piątej grupy studentów z Ohio State University

IV grupa: maj-sierpień 2016

02/08/2016 – Podsumowanie pobytu studentów z Ohio State University

III grupa: maj-sierpień 2015

2015 – Podsumowanie pobytu trzeciej grupy studentów z Ohio State University

II grupa: wrzesień-grudzień 2014

25-29/09/2014 – Udział w IX Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatach Lotniczych

23/09/2014 – Rozpoczęcie praktyk

I grupa: styczeń-marzec 2014

28/03/2014 – Zakończenie praktyk

07/03/2014 – Prezentacja na temat Ohio State University

13/02/2014 – Film z wywiadem

12/02/2014 – Spotkanie z ambasadorem USA w Polsce Stephenem Mullem

POLSKO-AMERYKAŃSKA KONFERENCJA NAUKI I TECHNOLOGII

Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University organizują cykl konferencji polsko-amerykańskich na temat nauki i technologii. Wydarzenie to należy do najbardziej rozpoznawalnych imprez tematycznych na świecie.  Jest także największym przedsięwzięciem w dziedzinie polsko-amerykańskiej współpracy bilateralnej skierowanym do osób, którzy chcą dzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem. Kluczowym założeniem konferencji  jest wymiana myśli oraz zacieśnienie relacji miedzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz wysokich technologii.  Konferencja ma na celu określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli administracji rządowej, uczelni, instytucji i ośrodków naukowo-badawczych, a także przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki. W ramach konferencji odbyło się szereg spotkań i dyskusji na wielu płaszczyznach  tematycznych.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji Polsko-Amerykańskiej jest prof. George Osypowicz, a jego członkami prof. Meyer Benzakein, dyrektor Centrum Napędów i Energii w Ohio State University oraz prof. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Oficjalna strona konferencji.

Ostatnie wydarzenia:

16-17/05/2016 – 16. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

28-29/05/2015 – 15. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

2015 – 15. Jubileuszowa Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii pod patronatem Ministra Gospodarki

2015 – 15. Jubileuszowa Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15-16/05/2014 – 14. Konferencja Nauki i Techniki w Ohio

POLSKO-AMERYKAŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE

Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University podpisały porozumienie o powołaniu programu wspólnych studiów doktoranckich. Z oferty będą mogli skorzystać pracownicy naukowi obu instytucji, którzy chcą zdobyć doświadczenie naukowe i zawodowe poza swoją macierzystą jednostką.

Nowy program ma na celu pogłębienie współpracy naukowej obu instytucji, które od lat współpracują ze sobą przy organizacji Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii. Obie instytucje prowadzą także warsztaty i sympozja na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz program wymiany studenckiej, w trakcie którego Instytut Lotnictwa przyjął na trzymiesięczne staże naukowe cztery grupy amerykańskich studentów. Z programu skorzystali także polscy doktoranci, którzy podczas sześciomiesięcznych pobytów rozwijali swoje zainteresowania naukowe na amerykańskiej uczelni.

Nowa inicjatywa ma umożliwić doktorantom uzyskanie stopnia naukowego nadanego jednocześnie przez Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University.

Ostatnie wydarzenia:

25/04/2017 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Borysa Łukasika

16/05/2016 – Podpisanie umowy pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Ohio State University

Skip to content