25 kwietnia 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Borysa Łukasika pt. “Analysis of the possibility of using full-electric, hybrid and turbo-electric technologies for future aircraft propulsion systems, in terms of mission energy consumption, NOx/CO2 emission and noise reduction”. Promotorami pracy byli dr hab. inż. Witold Wiśniowski, profesor i dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz wiceprezydent ds. lotniczych The Ohio State University, prof. Meyer J. Benzakein.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Borysowi Łukasikowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz wyróżnieniu pracy. Godnym podkreślenia jest fakt, że Komisja Doktorska podjęła decyzję o wyróżnieniu pracy doktoranta rekordową, jak do tej pory, większością głosów (97%).

Dr inż. Borys Łukasik jest pracownikiem Centrum Transportu i Konwersji Energii.

Komisja przewodu doktorskiego:

  1. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – przewodniczący komisji
  2. dr hab. inż. Roman Domański
  3. dr hab. inż. Maciej Bossak
  4. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
  5. dr hab. inż. Piotr Wolański
  6. dr hab. inż. Cezary Galiński
  7. dr hab. inż. Cezary Szczepański ILot

Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska
  2. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Promotor: dr hab. inż. Witold Wiśniowski,prof.Instytutu Lotnictwa

Kopromotor: prof. Meyer J. Benzakein, Ph.D., Ohio State University

Podziel się wpisem