Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego

Obrona doktorska mgr. inż. Pawła Abratowskiego w Instytucie Lotnictwa

12 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego nt: „Numeryczna analiza dynamicznej współpracy układu: wielolufowy karabin maszynowy – kolumna”. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat z Wojskowej Akademii Technicznej, a promotorem pomocniczym dr inż. Włodzimierz Gnarowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Pawłowi Abratowskiemu stopnia doktora nauk […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stężyckiego

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 10:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stężyckiego na temat: „Metoda zabezpieczenia rurociągu przemysłowego przed niekontrolowanym wypływem substancji niebezpiecznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Instytutu Lotnictwa Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Borysa Łukasika

25 kwietnia 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Borysa Łukasika pt. “Analysis of the possibility of using full-electric, hybrid and turbo-electric technologies for future aircraft propulsion systems, in terms of mission energy consumption, NOx/CO2 emission and noise reduction”. Promotorami pracy byli dr hab. inż. Witold Wiśniowski, profesor i dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz wiceprezydent ds. lotniczych The Ohio State University, […]

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka

20 marca 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka pt.: „Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie”. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Szafran, promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Głowacki. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa […]

Skip to content