Obrona doktorska mgr. inż. Pawła Abratowskiego w Instytucie Lotnictwa

12 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego nt: „Numeryczna analiza dynamicznej współpracy układu: wielolufowy karabin maszynowy – kolumna”. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat z Wojskowej Akademii Technicznej, a promotorem pomocniczym dr inż. Włodzimierz Gnarowski.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Pawłowi Abratowskiemu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Komisja przewodu doktorskiego:

  • prof. dr hab. inż. Roman Domański, przewodniczący komisji,
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak,
  • prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
  • dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
  • dr hab. inż. Grzegorz Socha,
  • dr hab. inż. Krzysztof Szafran,
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański,

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. Politechniki Lubelskiej
  • dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
Podziel się wpisem