Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego

Obrona doktorska mgr. inż. Pawła Abratowskiego w Instytucie Lotnictwa

12 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego nt: „Numeryczna analiza dynamicznej współpracy układu: wielolufowy karabin maszynowy – kolumna”. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat z Wojskowej Akademii Technicznej, a promotorem pomocniczym dr inż. Włodzimierz Gnarowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady […]

Skip to content