Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego

Obrona doktorska mgr. inż. Pawła Abratowskiego w Instytucie Lotnictwa

12 lutego 2019 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Abratowskiego nt: „Numeryczna analiza dynamicznej współpracy układu: wielolufowy karabin maszynowy – kolumna”. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Wiesław Barnat z Wojskowej Akademii Technicznej, a promotorem pomocniczym dr inż. Włodzimierz Gnarowski. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady […]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stężyckiego

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 10:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, Al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Stężyckiego na temat: „Metoda zabezpieczenia rurociągu przemysłowego przed […]

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka

20 marca 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka pt.: „Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie”. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Szafran, promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Głowacki. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora […]

Skip to content