20 marca 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka pt.: „Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie”. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Szafran, promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Głowacki.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Po raz pierwszy Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa rozpatrzy wniosek o nadanie stopnia naukowego doktorantowi spoza Instytutu. Mgr inż. Jarosław Kończak jest inżynierem zatrudnionym na co dzień w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

Skład Komisji Doktorskiej:

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa

Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Głowacki, Instytut Lotnictwa

Komisja przewodu doktorskiego:

  • prof. dr hab. inż. Roman Domański – przewodniczący komisji
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
  • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
  • dr hab. inż. Grzegorz Socha
  • dr hab. inż. Witold Wiśniowski
  • dr hab. inż. Cezary Szczepański

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr h.c. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • dr hab. inż Wiesław Barnat, prof. Wojskowej Akademii Technicznej
Podziel się wpisem