Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka

20 marca 2017 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Kończaka pt.: „Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie”. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Szafran, promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Głowacki. Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie mgr. inż. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa […]

Skip to content