Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University podpisały porozumienie o powołaniu programu wspólnych studiów doktoranckich. Z oferty będą mogli skorzystać pracownicy naukowi obu instytucji, którzy chcą zdobyć doświadczenie naukowe i zawodowe poza swoją macierzystą jednostką.

Nowy program ma na celu pogłębienie współpracy naukowej obu instytucji, które od lat współpracują ze sobą przy organizacji Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii. Obie instytucje prowadzą także warsztaty i sympozja na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz program wymiany studenckiej, w trakcie którego Instytut Lotnictwa przyjął na trzymiesięczne staże naukowe cztery grupy amerykańskich studentów. Z programu skorzystali także polscy doktoranci, którzy podczas sześciomiesięcznych pobytów rozwijali swoje zainteresowania naukowe na amerykańskiej uczelni.

Nowa inicjatywa ma umożliwić doktorantom uzyskanie stopnia naukowego nadanego jednocześnie przez Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University.

Podziel się wpisem